Zurück

Podstolice-Ski

Podstolice-Ski

Skistation Podstolice-Ski, Podstolice rad Wieliczka, tel. 48 12 2785878, www.podstolice-ski.pl

            

Skilifte

Skipisten

NR

1

+

350 m

65 m

2

+

200 m

30 m 

 

400 m

   

550 m

   

220 m

   
Spielen Spielen