Back

Podstolice-Ski

Podstolice-Ski

Ski Station Podstolice-Ski, Podstolice koło Wieliczki, tel. 48 12 2785878, www.podstolice-ski.pl

            

Ski lifts

Ski runs

NR

1

+

350 m

65 m

2

+

200 m

30 m 

 

400 m

   

550 m

   

220 m

   
Play Play