Späť

Małoplska, na snežiciach

Małoplska, na snežiciach

Na peších chodníkoch v Beskyde, ktoré sú v lete populárne, sa v zime môžete prechádzať na snežiciach. Dobrodružstvo so snežicami by ste mali začať od výletu jednou z nižšie uvedených trás.


Jaworzyna Krynicka a Beskyd Sądecký

 

 

   

Navrhované trasy:
– žltý chodník: Kopciowa – Hawrylakówka – Jakubie – Huzary – Góra Parkowa Krynica-Zdrój (8,5 km): trasa vedie cez východnú časť veľmi populárneho okružného chodníka okolo Krynice
– žltý chodník/modrý chodník: Kopciowa – Jaworzyna – Bukowinka – Krzyżowa – Przełęcz Krzyżowa – Krynica-Zdrój (8,3 km): trasa vedie cez západnú časť okružného chodníka okolo Krynice
– červený chodník/modrý chodník/žltý chodník: Jaworzyna Krynicka – Runek – salaš Nad Wierchomlą – Jaworzynka – Czerteż Szczawnik (12,5 km): trasa vedie z hornej stanice vleku na štíte Jaworzyny Krynickej; tento populárny chodník je veľmi často preplnený.
– červený chodník: Jaworzyna Krynicka – Runek – Łabowska Hala – Łabowa (17 km): trasa vedie úsekom Hlavného beskydského chodníka.

 

 Hala Krupowa

 

 

   

Navrhované trasy:
– čierny chodník: Sidzina Wielka Polana – Hala Krupowa (3,3 km): trasa vedie cestou pozdĺž potoka Zakulawka a odporúča sa predovšetkým počas ťažkých a zlých atmosferických podmienok
– zelený chodník: Sidzina Wielka Polana – Hala Krupowa (4,8 km): vyhliadková a rôznorodá trasa bola kedysi populárnou lyžiarskou zjazdovkou, ktorej zaujímavé varianty vedú cez strmé, zalesnené svahy
– červený chodník: Bystra – Cupel – Urwanica – Hala Krupowa (14 km): trasa vedie Hlavným beskydským chodníkom cez Pásmo Polic z doliny Bystrzanki na Halu Krupowu
– červený chodník: Hala Krupowa – Polica – Cyl Hali Śmietanowej – sedlo Krowiarki (9,5 km): ďalšia časť prechodu hlavným chrbtom Pásma Polic na najvyšší štít - Police
– žltý chodník: Zawoja-Policzne – Mosorny Groń – Hala Śmietanowa (6 km): trasa vedie najkratšou trasou zo Zawoje na chrbát pásma Polic.

 Markowe Szczawiny

 

 

   

 Navrhované trasy:
– zelený chodník: Zawoja-Markowa – Suchy Groń – Markowe Szczawiny (4,2 km): zalesnená, turisti ju veľmi obľubujú
– červený chodník: Markowe Szczawiny – sedlo Brona – Babia Góra – sedlo Krowiarki – Markowe Szczawiny (15,7 km): uzol na severných svahoch Babej hory; trasa sa odlišuje z prírodného a vyhliadkového hľadiska
– červený chodník: Markowe Szczawiny – Mała Babia Góra – Przełęcz Jałowiecka – Markowe Szczawiny (8,6 km): okružný prechod okolo severných svahov Malej Babej hory.

 

 Gorce

 

 

   

Navrhované trasy:
– zelený chodník: Kowaniec – Brożek – Bukowina Waksmundzka na spojenie s modrým chodníkom z Łopusznej a ďalej na štít Turbacza (9 km): najpopulárnejší vyhliadkový turistický zostup z Turbacza do Kowańca; trasa pre skúsených traperov
– žltý chodník: Kowaniec – Hrube – polana Bukowina – Turbacz (8 km): populárny peší chodník, ktorý vedie z Kotliny Nowotarskej na štít Turbacza, počas pekného počasia je veľmi nádherný, pri nepríjemnej môže vystrašiť
– modrý chodník: Łopuszna – Zarębek – Bukowina Waksmundzka – Turbacz (10 km): dosť ľahký peší chodník, ktorý vedie cez nádherné okolie Bukowiny Waksmudzkej.

  

Požičovne snežíc:

Centrálne stredisko horskej turistiky PTTK, ul. Jagiellońska 6, Kraków, tel.: 12 4222840, www.cotg.gory.info; Chata Markowe Szczawiny, Zawoja-Górna, tel.: 33 8775105, www.markowe-szczawiny.pttk.pl;
Chata PTTK na Hali Krupowej, Sidzina, tel.: 18 4475005, www.krupowa.pttk.pl;
Tatra Trade, Droga na Bystre 2a, Zakopane, tel.: 18 2013428, www.tatratrade.com.pl;
Chata Morskie Oko, Zakopane, tel.: 18 2077609; chata PTTK na Polane Chochołowskej, tel.: 18 2070510, www.chocholowska.zakopane.pl;
Salaš Nad Wierchomlou, Muszyna, tel.: 18 4488811, www.wierchomla.republika.pl. 
   

 

 

 

 

Multimédiá

Prehrať Prehrať